« Чл. 231.

За неизпълнение на разпореждане по чл. 173, ал. 1, т. 2 и ал. 2 на виновните лица се налага глоба от 250 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.


(2) При повторно нарушение по ал. 1 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в двоен размер.

Избрани сайтове налага

Най-актуални страници налага

  • Създаване на фирмена фейсбук страница Създаване на фейсбук страница

  • Безплатни снимки и изображения за интернет сайт- ТОП сайтове! Най-добрите сайтове за снимки и изображения

  • Какво представлява стандартът БДС EN ISO 17100 от 2015г? ЕС стандарти за ПРЕВОДИ и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

  • Избрано от VipDir