« Чл. 228.

За нарушения на правилата по чл. 154, ал. 2 на виновните лица се налага глоба от 100 до 300 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.


(2) При повторно нарушение по ал. 1 на виновните лица се налага глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер.

Избрани сайтове глоба

Актуално глоба

  • ГЛОБАЛ - ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

  • Страх от санкции накара Русия да се изключи от глобалния интернет Страх от санкции накара Русия да се изключи от глобалния интернет24chasa.bg

  • Как ще изглежда глобалният пазар за маслодайни семена и зърнени храни през следващите 10 години — Agrozona.bg Как ще изглежда глобалният пазар за маслодайни семена и зърнени храни през следващите 10 години — Agrozona.bgagrozona.bg

  • Франция предлага глобална минимална цена на въглеродните емисии:: Investor.bg Франция предлага глобална минимална цена на въглеродните емисии:: Investor.bginvestor.bg

  • Избрано от VipDir