« Чл. 189.

На туристически агент, който издаде собствен туристически ваучер, се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

Избрано от VipDir