« Чл. 201.

На туроператор или туристически агент, който наруши разпоредбата на чл. 87, се налага имуществена санкция в размер 500 лв.

Избрани сайтове агент

Най-актуални страници агент

  • За нас

  • За нас повече » ...

  • Емералд Травел

  • Избрано от VipDir