« Чл. 186.

На туроператор или туристически агент, който при осъществяване на своята дейност сключи договор с нерегистриран по този закон туроператор или туристически агент, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран или
несертифициран туристически обект, с нелицензиран превозвач или застраховател, с екскурзоводи, планински водачи и ски учители, се налага имуществена санкция в размер 2000 лв.


(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, имуществената санкция
е в размер от 5000 лв.

Избрано от VipDir