« Чл. 213.

Изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г.) (1) Хотелиер, който не води регистър нанастанените туристи по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в  размер 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 7000 лв.


(2) Хотелиер, който не води регистъра по ал. 1 съгласно разпоредбите на чл.
116, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и
юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(3) Който не осигури или не извършва обмен на данни по реда на чл. 116, ал. 6, т.
2 и 3 в Единната система за туристическа информация, се наказва с глоба в размер
1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена
санкция в размер 5000 лв.

Избрани сайтове размер

Нови интернет страници размер

  • Aleti Furniture - луксозни италиански мебели, аксесоари и осветление. Table, Flexteam. Луксозна италианска помощна маса за диван в няколко размера.

  • ЛогосТрейд- изолационни плоскости, XPS первази, пана за таван Перваз LD Profilux DP7 - размери

  • Най-актуални страници размер

  • Кутия за чаша от 300 мл.

  • Бяла керамична чаша за сублимация 300 мл

  • Бъфове (бандана) с цветен печат | Бандани за реклама Бандани | бъфове

  • Избрано от VipDir