« Чл. 220.

На лицата, упражняващи професията "екскурзовод", "планински водач" и "ски учител", без да носят съответната идентификационна карта, се налага глоба в размер 500 лв.


(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер 1000 лв.

Избрано от VipDir