« Чл. 222.

На собственик или лице, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение, което не изпълнява задълженията по чл. 154, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв.

Избрани сайтове което

Най-актуални страници което

  • Рекламни тениски с печат на надписи на едро Тениски

  • Бъфове (бандана) с цветен печат | Бандани за реклама Бандани | бъфове

  • Органичен трафик линк билдинг (3 в 1) Органичен линк билдинг

  • Избрано от VipDir