« Чл. 225.

Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) За неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация в Министерството на туризма по Единната система за туристическа информация се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на
едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.

Избрани сайтове информация

  • ВРАЦА ДНЕС ВРАЦА ДНЕС е регионален сайт за новини и информация свързана с северозападна България

  • Актуално информация

  • Генератори ELA и AWN за оранжерии ОРАНЖЕРИИ

  • Alitalia - Ал Италия Alitalia

  • телефони на Пирогов, телефон Пирогов, централа Спешна помощ Пирогов телефони на МБАЛ СМ Пирогов

  • Акушер-гинекологът д-р Галина Вълчева: В интернет има много невярна информация, относно репродуктивното здраве Акушер-гинекологът д-р Галина Вълчева: В интернет има много невярна информация, относно репродуктивното здравеflagman.bg

  • СТОРКСАК ОРГАНИКС СПА СЕТ ЗА БЕБЕ (STORKSAK ORGANICS BABY SPA ECOCERT GIFT SET), цена и информация СТОРКСАК ОРГАНИКС СПА СЕТ ЗА БЕБЕ (STORKSAK ORGANICS BABY SPA ECOCERT GIFT SET), цена и информацияframar.bg

  • Важна информация, засягаща всички туристи тръгнали към Гърция Важна информация, засягаща всички туристи тръгнали към Гърцияstruma.bg

  • Избрано от VipDir