« Чл. 202.

На туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 88, се налага  имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

Избрано от VipDir