« Чл. 230.

Длъжностно лице, което не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.


(2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е в двоен размер.

Избрани сайтове закон

Най-актуални страници закон

  • Vip Dir - директория с полезни телефони Начало

  • Какво представлява стандартът БДС EN ISO 17100 от 2015г? ЕС стандарти за ПРЕВОДИ и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

  • Какво е календар и видове календари? Календари

  • Избрано от VipDir