« Чл. 209.

Който в категоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 не постави информацията по чл. 114, т. 3 или я постави не в указания вид, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.

Избрани сайтове размер

Нови интернет страници размер

  • Aleti Furniture - луксозни италиански мебели, аксесоари и осветление. Riga, Orme. Луксозен италиански гардероб с богато разнообразие от цветове и размери.

  • ЛогосТрейд- изолационни плоскости, XPS первази, пана за таван Перваз LD Profilux DP7 - размери

  • Най-актуални страници размер

  • Рекламни тениски с печат на надписи на едро Тениски

  • Памучна кърпа Spica

  • Абсорбираща Кърпа с форма на кученце Rustuff

  • Избрано от VipDir