« Чл. 20.

(1) Организациите за управление на туристическите райони се подпомагат от държавата.

 

 (2) Организациите за управление на туристическите райони извършват дейността си под контрола на държавата. Функциите на контролен орган се осъществяват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Избрано от VipDir