« Чл. 22.

Организация за управление на туристически район се учредява от:

 

  1. туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието седалище е на територията на туристическия район, и

 

  1. поне четири общини от територията на туристическия район.

Избрано от VipDir