« Чл. 21.

(1) Организациите за управление на туристическите райони се учредяват без определен срок.

 

 (2) На територията на един туристически район може да съществува само една организация за управлението му.

 

 (3) Организацията за управление на туристическия район задължително включва в своето наименование "туристически район". Право на наименование "туристически район" имат само организациите, които са създадени в съответствие с този закон.

Избрано от VipDir