« Чл. 19.

(1) Организациите за управление на туристическите райони могат да извършват и друга стопанска дейност, която подпомага, допълва или съпътства основния им предмет на дейност.

 

 (2) Организациите за управление на туристическите райони могат да бъдат бенефициенти по Кохезионния фонд и Структурните фондове на Европейския съюз и по програми на национално и европейско равнище.

Избрани сайтове райони

  • Oranjeria Оранжерии, Проектиране на оранжерия, оранжерии и оранжерийни комплекси, парници, оранжерии от поликарбонат, модулно хоби орнанжерии. Програма за развитие на селските райони, ПРСР 2014-2020, стоманено-стъклени оранжерии, стоманено-поликарбонатни оранжерии,

  • Избрано от VipDir