« Чл. 23.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма със заповед открива процедура за учредяване на ОУТР:

 

  1. въз основа на заявление от учредителен комитет по чл. 24, ал. 2;

 

  1. чрез публично обявяване по реда на чл. 25, ал. 1.

Избрано от VipDir