« Чл. 20.

(1) Организациите за управление на туристическите райони се подпомагат от държавата.

 

 (2) Организациите за управление на туристическите райони извършват дейността си под контрола на държавата. Функциите на контролен орган се осъществяват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Избрани сайтове райони

  • Oranjeria Оранжерии, Проектиране на оранжерия, оранжерии и оранжерийни комплекси, парници, оранжерии от поликарбонат, модулно хоби орнанжерии. Програма за развитие на селските райони, ПРСР 2014-2020, стоманено-стъклени оранжерии, стоманено-поликарбонатни оранжерии,

  • Избрано от VipDir