« Чл. 32.

Органи на ОУТР са:

 

  1. общото събрание;

 

  1. управителният съвет;

 

  1. контролният съвет.

Избрано от VipDir