« Финанси

Финанси, банки, инвестиции, пари. 
Публикувана е есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите

Публикувана е Есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за периода 2019-2022 г. Документа можете да видите тук.

Министър Горанов се срещна с управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева във Вашингтон

Министърът на финансите Владислав Горанов се срещна с новия управляващ директор и председател на Изпълнителния съвет на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. Срещата се състоя по време на редовните годишни срещи на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на МВФ, които се провеждат  в периода 18-20 октомври 2019 г. във Вашингтон, САЩ. Това е първата официална среща между двамата, след като Кристалина Георгиева беше избрана да застане начело на МВФ на 25...

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

Месечният обзор за развитието на българската икономика е публикуван. Представена е динамиката на основните макроикономически показатели, с данни до 17 септември 2019 г. Целия анализ можете да видите тук.

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 266,6 млн. лв. към септември 2019 г.

На база на предварителни данни и оценки към септември 2019 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1 266, 6 млн. лв. (1, 1 % от прогнозния БВП). Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите и помощите по КФП към септември 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 32 808, 7 млн. лв., което е 74, 8 % от годишния разчет. Спрямо деветмесечието на 2018 г. приходите по КФП нарастват с 3 645, 1 млн....

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.08.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец август 2019 г. е положително в размер на 1 112, 6 млн. лв. (1, 0 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 016, 9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 95, 6 млн. лева. След приемане на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и ратифицирането от Народното събрание на международните договори за...

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за август

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на август 2019 г. възлиза на 11 971, 3 млн. евро. Вътрешните задължения са 2 944, 1 млн. евро, а външните 9 027, 2 млн. евро. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 20, 3 %, като делът на вътрешния дълг е 5, 0 %, а на външния дълг – 15, 3 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат...

Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ за септември  

Министърът на финансите Владислав Горанов участва в неформална среща на икономическите и финансови министри и управители на централни банки, което се проведе на 13 и 14 септември 2019 г. в  Хелзинки, Финландия. С резултатите от заседанието може да се запознаете в бюлетина „Основни икономически и политически решения в ЕС“.

Публикуван е Годишният обзор на българската икономика през 2018 г.

Сравнително висок растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за четвърта поредна година беше отбелязан през 2018 г.. Вътрешното търсене нарасна с ускорени темпове. В сравнение с 2017 г., по-висок растеж бе отчетен както при частното и публичното потребление, така и при инвестициите. БВП се увеличи реално с 3.1%, в сравнение с 3.8% през 2017 г. По-ниският растеж се дължеше на спада на износа. След устойчиво нарастване на износа в периода 2010–2017 г., през 2018 г. беше отчетен реален...

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 104,2 млн. лв. към август 2019 г.

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към август 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 1 104, 2 млн. лв. (1, 0 % от прогнозния БВП). На месечна база само за месец август бюджетното салдо по КФП е отрицателно. След приемане на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и ратифицирането от Народното събрание на международните договори за закупуване на самолети F-16 Block 70, въоръжение и свързаните с него...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.07.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец юли 2019 г. е положително в размер на 3 223, 6 млн. лв. (2, 8 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 3 033, 1 млн. лв. и по европейските средства в размер на 190, 5 млн. лева. Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към юли 2019 г. са в размер на 25 979, 9 млн. лв. или 59, 2 % от годишните разчети. Съпоставени...

Избрани сайтове

  • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на ...

  • Фото и видео услуги Стимани Вижън- фото и видео заснемане на сватби, рождени дни, аб

  • Олимпия- международен транспорт на течни товари Транспорт на течни товари в България и Европа. Неопасни и опасни

  • Поликарбонат Поликарбонат, Поликарбонатни плоскости

  • PVC и алуминиева дограма, врати и ETALBOND от Чех-Пласт Чех-Пласт сертифициран производител на дограма и оторизиран Reha

  • Избрано от VipDir