« Финанси

Финанси, банки, инвестиции, пари. 
МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 3 246,2 млн. лв. към юли 2019 г.

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юли 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 3 246, 2 млн. лв. (2, 8 % от прогнозния БВП). На месечна база само за месец юли бюджетното салдо по КФП е близко до балансирано. Основните фактори за формирането на прогнозираното превишение на приходите над разходите за първите седем месеца на 2019 г. са, от една страна, положителното развитие при приходите, а от друга -...

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за юни

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на юни 2019 г. възлиза на 11 691, 4 млн. евро. Вътрешните задължения са 2 661, 5 млн. евро, а външните - 9 029, 9 млн. евро. Спрямо месец май, дългът бележи увеличение със 126, 2 млн. евро, което се дължи на емитираните ДЦК на вътрешния пазар. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 19, 8 %, като делът на вътрешния дълг е 4, 5 %, а на външния – 15,...

Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни ДЦК при рекордно ниска доходност

На 29 юли 2019 г. Министерството на финансите преотвори емисия 10, 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.12.2029 г. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на конвергенция, който е един от Маастрихтските критерии. На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при постигната среднопретеглена доходност в размер на 0, 32 %....

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

Месечният обзор за развитието на българската икономика към юни 2019 г. е публикуван. Представена е динамиката на основните макроикономически показатели. Целия анализ можете да видите тук.

Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни ДЦК

На 22 юли 2019 г. Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.06.2039 г. На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при постигната среднопретеглена доходност в размер на 1, 52 %. Общият размер на подадените поръчки достигна 282, 73 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1, 41. Отчетеният спред спрямо аналогичните...

Центърът за споделени услуги на Групата на Световната банка беше официално открит в София

Министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на финансите Владислав Горанов, кметът на София Йорданка Фандъкова и Шаолин Янг - управляващ и главен административен директор на Групата на Световна банка, откриха център за споделени услуги, чрез който ще се предоставя корпоративна и технологична подкрепа на бизнес операциите на петте институции от Групата по целия свят. „Често се съмняваме колко успешни можем да бъдем. Днес е един от примерите, колко знаещи и можещи сме,...

 В нашия естетически център Персона сме се постарали всичко да отговаря на Вашите изисквания и представи за елитен център по естетика.Ние знаем колко е ценно Вашето време, затова се стараем то да бъде приятно оползотворено при нас. повече » за козметичен център София persona.bg  

Публикуван е бр. 2/2019 г. на тримесечното издание „Индикатор на икономическата активност в България“

През първото тримесечие на 2019 г. индикаторът на икономическата активност в България (ИИА) отбеляза подобрение спрямо края на 2018 г. То бе свързано с по-ниската отрицателна стойност на цикличния компонент, което се наблюдаваше при по-голямата част от включените в композитния индикатор променливи. Предварителната оценка за ИИА за второто тримесечие на 2019 г. показва понижение. Пълния текст на изданието можете да намерите тук.

 Транспортни фирми България и Чужбина повече » за Транспортни фирми България www.olympiatrans.com  

Владислав Горанов: Няма загубена или унищожена информация и държавата ще може да продължи да изпълнява своите функции

„Течът на информация е изключително неприятен. В случая говорим за едно предизвикателство пред големите отворени информационни системи, чрез които държавната администрация предоставя електронни услуги на обществото. Системата на Националната агенция за приходите в минимален процент е копирана, но тя не е счупена, не е манипулирана, не е заличена и държавата ще може да продължи да изпълнява своите функции“, това заяви министърът на финансите Владислав Горанов в предаването „Лице в лице“ на...

Публикуван е Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз

Публикуван е Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз. Документът е проблемно-ориентиран и е изготвен като отправна точка в процеса по разработване на Националната програма за развитие: България 2030. С него се цели да бъдат идентифицирани проблемни области и пропуски в политиките за развитие, които след това да бъдат адресирани със съответните мерки в стратегическия документ. Националната програма за развитие: България 2030 е...

МФ ще предостави втората част от държавната субсидия на партиите на 19 юли 2019 г.

Министерството на финансите ще предостави втората част от държавната субсидия за 2019 г. на правоимащите политически партии на 19 юли 2019 година. В рамките на годината субсидията се превежда на четири части. След обнародване на измененията в Закона за политическите партии, партиите са получили издадената от министъра на финансите заповед, определяща документите, които трябва да се представят в МФ за държавната субсидия и необходимите срокове. След изтичане на 14-дневния срок за обжалване на...

Избрани сайтове

 • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на ...

 • Олимпия- международен транспорт на течни товари Транспорт на течни товари в България и Европа. Неопасни и опасни

 • Поликарбонат Поликарбонат, Поликарбонатни плоскости

 • PVC и алуминиева дограма, врати и ETALBOND от Чех-Пласт Чех-Пласт сертифициран производител на дограма и оторизиран Reha

 • Най-актуални страници

 • Копис | COPIS 2019 COPIS 2019

 • Покана за безплатен вход на COPIS 2019 повече » ...

 • Mека мебел модел Spencer. Le Comfort, Италия. Модерни, модулни италиански дивани с текстилна тапицерия. Прави, ъглови, с лежанка и др. Spencer, Le Comfort

 • Мека мебел модел Orion. Le Comfort, Италия. Модерни, модулни италиански дивани с разтягане и/или релакс механизми Модел Orion, Le Comfort

 • Мека мебел модел Nixon. Le Comfort, Италия. Модерни, модулни италиански дивани. Прави, ъглови, с лежанка и др. Nixon, Le Comfort

 • Мека мебел модел Luis. Le Comfort, Италия. Модулни, модерни италиански дивани с механизъм за промяна дълбочината на сядане Модел Luis, Le Comfort

 • Мека мебел модел Harvey. Le Comfort, Италия. Модерни италиански дивани с текстил и механизми за изтегляне на седалните възглавници Harvey, Le Comfort

 • Избрано от VipDir