« Какво е VipDir?

VipDir.Eu е директория с важна и полезна информация за институции и фирми. 


Огнян Донев е изпълнителен директор на Софарма от месец октомври 2000 година. Какво и защо ни съветва той?  повече » bg.wikipedia.org 

Избрано от VipDir