« Европа

Европа- Европейски регламенти и директиви. 

 

ЕВропейски съюз

Европейският съюз  (съкратено  ЕС,   Евросъюз) е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз, в сила от 1 декември 2009 г (Източник: Уикипедиа). 

  
повече »

Избрани сайтове Европейски

Най-актуални страници Европейски

  • Aitana 8L омекотителна система, омекотители за твърда вода Омекотител Aitana 8L

  • ОИЦ-Враца стартира обиколка в областта

  • Започна ремонт на път през с. Гаврил Геново

  • Избрано от VipDir