« Европа

Европа- Европейски регламенти и директиви. 

 

ЕВропейски съюз


Европейският съюз  (съкратено  ЕС,   Евросъюз) е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз, в сила от 1 декември 2009 г (Източник: Уикипедиа). 

  
повече »

транспорт на течни товари в Европа

Лицензиран и сертифициран, транспорт на течни товари в Европа Лицензиран и сертифициран, транспорт на течни товари в Европа  транспорт на течни товари в Европа  www.olympiatrans.com повече »  

транспорт с влекач транспорт с влекач, Евро 6 за европа и чужбина

Избрано от VipDir