« Министерства

Министерствата в България- адреси, телефон, интернет сайт 

 

Министерство на вътрешните работи


Министерство на вътрешните работи- адрес София, ул. „ 6-и септември“ 29, София 1000
телефон 02 9825 000

  
повече »

Министерство на външните работи


Министерство на външните работи


  
повече »

Министерски съвет


Министерски съвет

 
 Съзнание, подсъзнание, самозъзнание! Начини, методи, процедури и техники за изчистване на подсъзнанието чрез ТЕС терапия. Какво ни съветват специалистите? повече » техники за изчистване на подсъзнанието www.barep.org  

 
повече »

Министерство на здравеопазването


Министерство на здравеопазването откри специална телефонна линия за въпроси с коронавируса (Covid--19),   на която граждани и организации могат да задават своите въпроси:  02 807 87 57 (денонощно).

  
повече »

Министерство на културата


Министерство на културата

  
повече »

Министерство на околната среда и водите


Министерство на околната среда и водите

 
 Чех Пласт - оторизиран Рехау партньор и сертифициран производител на дограма. Най-добрите специалисти и сертифицирани производители на дограма, Чех- Пласт. повече » сертифициран производител дограма chehplast.com  

 
повече »

Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция


Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция

  
повече »

Министерство на регионалното развитие и блатоустройство


Министерство на регионалното развитие и блатоустройство

  
повече »

Министерство на труда и социалната политика


Министерство на труда и социалната политика

  
повече »

Министерство на туризмаМинистерство на туризма на България- контакти, телефони, адреси, новини. 

  
повече »

Министерство на финансите


Адрес:  София 1040, ул. "Г. С. Раковски" 102
Телефон:  (02) 8691
WEB:  http://www.minfin.government.bg

  
повече »

Министерство на транспорта


Адрес:  София 1000, ул. "В. Левски" 9-11
Телефон:  (02) 882121
WEB:  http://www.mt.government.bg

  
повече »

Министерство на промишлеността


Министерство на промишлеността

  
повече »

Министерство на отбраната


Министерство на отбраната

  
повече »

Министерство на образованието и науката


Министерство на образованието и науката

  
повече »

Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа


Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

  
повече »

Министерство на вътрешните работи


Министерство на вътрешните работи

  
повече »

Избрани сайтове министерство

  • СЕФИТА - Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”. Информация за водещи експерти и вещи лица по съдебни и съдебно-следствени финансово-иконом ...

  • Най-нови коментари министерство

  • Коментар към: Външно министерство въведе облекчения за руски и у Hey, that post leaves me feeling fohlsio. Kudos to you!

  • Избрано от VipDir