« Министерства

Министерствата в България- адреси, телефон, интернет сайт 

 

Министерство на вътрешните работи


Министерство на вътрешните работи- адрес София, ул. „ 6-и септември“ 29, София 1000
телефон 02 9825 000

  
повече »

Министерство на Външните Работи | Външно Министерство


Външно министерство- актуални новини, телефони за връзка, адреси и контакти

  
повече »

Министерски съвет


Министерски съвет

  
повече »

Министерство на здравеопазването


Министерство на здравеопазването откри специална телефонна линия за въпроси с коронавируса (Covid--19),   на която граждани и организации могат да задават своите въпроси:  02 807 87 57 (денонощно).

  
повече »

Министерство на културата


Министерство на културата

  
повече »

Министерство на околната среда и водите


Министерство на околната среда и водите

  
повече »

Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция


Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция

  
повече »

Министерство на регионалното развитие и блатоустройство


Министерство на регионалното развитие и блатоустройство

  
повече »

Министерство на труда и социалната политика


Министерство на труда и социалната политика

  
повече »

Министерство на туризмаМинистерство на туризма на България- контакти, телефони, адреси, новини. 

  
повече »

Министерство на финансите


Адрес:  София 1040, ул. "Г. С. Раковски" 102
Телефон:  (02) 8691
WEB:  http://www.minfin.government.bg

  
повече »

Министерство на транспорта


Адрес:  София 1000, ул. "В. Левски" 9-11
Телефон:  (02) 882121
WEB:  http://www.mt.government.bg

  
повече »

Министерство на промишлеността


Министерство на промишлеността

  
повече »

Министерство на отбраната


Министерство на отбраната

  
повече »

Министерство на образованието и науката


Министерство на образованието и науката

  
повече »

Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа


Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

  
повече »

Министерство на вътрешните работи


Министерство на вътрешните работи

  
повече »

Избрано от VipDir