« Инвестиционни посредници

Списък с лицензираните инвестиционни посредници- мнения, отзиви, адреси и телефони. Избор на инвестиционен посредник. Финансови услуги.

Булброкърс


Булброкърс е нефинансова институция основана през 1997 година.

  
повече »

Глобал Маркетс


Глобал Маркетс е международна финансова структура със седалище в България. Лицензът за търговия на българската фондова борса на Глобал Маркетс бе отнет след скандала с Първа Инвестиционна Банка в началото на лятото на 2014. 

  
повече »

Елана


Елана е един от най-големите небанкови финансови институции в България.  Елана основава един от първите инвестиционни посредници в България. Елана е основател и на първия фонд за инвестиции в земеделска земя.

  
повече »

Карол


Карол е създадената през 1993 година. Ивестиоционен посредник Карол АД работи от 2002 година и първият посредник в България, който предложи търговия на международни пазари. Карол АД- мнения, отзиви, контакти- адрес и телефон.

  
повече »

Платформи за електронна търговия


Най-популярните платформи за електрона търговия с акции.  

  
повече »

Първа финансово брокерска къща


Първа финансово брокерска къща е водещ инвестиоционен посредник, лидер по обороти на българска фондова борса и компания която предлага първокласни анализи на финансовите пазари.

  
повече »

Работа в инвестиционни посредници


Кой как заплаща и какви са условията за работа в някои от известните инвестиционни посредници. Можете да споделяте и четете мнения във форумите по-долу.

  
повече »

София Интернешънъл Секюритис


Инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз АД е сред водещите небанкови финансови институции в България. ИП София Интернешънъл Секюритиз АД предлага посредничество при търговия с акции, валути, облигации,   и деривати.

  
повече »

Избрано от VipDir