« Банки

Търговска Банка Д АД   Търговска Банка Д АД София - адрес   телефон   факс   Централа на Търговска Банка Д АД София - адрес  Централа на ПроКредит Банк (България) EАД София - адрес  Централа на Сосиете Женерал Експресбанк АД Варна - адрес   Централа на Алианц Банк България АД София - адрес  IBAN банки   BIC банки   кодове на българските банки   код на банка   IBAN Код на банка  Централа на Райфайзенбанк (България) ЕАД София - адрес  Инвестбанк АД   Централа на Инвестбанк АД София - адрес  Централа на Креди Агрикол България ЕАД София - адрес  Българска банка за развитие АД   Централа на Българска банка за развитие АД София - адрес   банка   банка София   София банка   София Българска банка за развитие АД   Централа на Ти Би Ай Банк EАД София - адрес  Токуда Банк АД   Токуда Банк АД София   София Токуда Банк АД   Централа на Токуда Банк АД София - адрес  Банка Пиреос България АД - София - адрес   тел.   Централа на Банка Пиреос България АД - София - адрес  Централна кооперативна банка АД   Централа на Централна кооперативна банка АД София - адрес  Централа на Обединена българска банка АД София - адрес   телефон .  Централа на Първа инвестиционна банка АД София - адрес  Общинска банка АД   Централа на Общинска банка АД София - адрес   Софи   София банки   банки   банки София   Банка УниКредит Булбанк АД София- адрес и телефон  

Адреси и телефони на най-големите банки в България

Първа инвестиционна банка (ПИБ)


Централа на Първа инвестиционна банка АД- София, бул. "Драган Цанков" №37

гр. София 1797
тел.: (02) 817 11 00
BIC/ SWIFT: FINVBGSF

  

УниКредит Булбанк АД


УниКредит Булбанк АД

 София

Адрес:

пл. Света Неделя № 7

София 1000

 

 

Тел.:

(+359 2) 923 2111

 

 

Факс:

(+359 2) 988 4636

 

 

 

www.bulbank.bg

  

Банка ДСК EАД - София


Банка ДСК контакти- единен телефон за връзка 0700 10 375

Разговорът от България се заплаща съгласно тарифата за обаждания към единен номер 0700, а ако извършвате обаждане от чужбина съгласно тарифния план за роуминг на съответната държава, в която се намирате.

Банка ДСК EАД - София

 

 

Адрес:

ул. Московска № 19

София 1036

 

 

Тел.:

(+359 2) 939 1220

 

 

Факс:

(+359 2) 980 6477

     

www.dskbank.bg

  

Обединена българска банка АД


Обединена българска банка АД - София

 

Адрес:

ул. Света София № 5

София 1040

 

 

Тел.:

(+359 2) 811 2330; 811 2800; 811 2235

 

 

Факс:

(+359 2) 988 0822

 

 
 

www.ubb.bg

  

Юробанк България АД


Юробанк България АД - София

 

 

Адрес:

ул. Околовръстен път № 260

София 1766

 

 

Тел.:

(+359 2) 8166 000

 

 

Факс:

(+359 2) 988 81 10

 

 

 

www.postbank.bg

  

Райфайзенбанк (България) ЕАД


Телефони за контакти с банка Райфайзенбанк (България) ЕАД 

Виваком 0700 10 000 | A1 и Теленор 1721 | от чужбина 00359 2 962 41 02

Райфайзенбанк (България) ЕАД - София

 

Адрес:

ул. Гогол № 18-20

София 1504

 

 

Тел.:

(+359 2) 91 985 101

 

 

Факс:

(+359 2) 943 45 28

 

 
 

www.raiffeisen.bg

  

Сосиете Женерал Експресбанк АД


Банка ДСК придоби SG Експресбанк през 2018, като фактическото сливане стана 2 години по-късно. Клиентите на бившата Експресбанк следва да ползват за контакти- единен телефон за връзка с банка ДСК 0700 10 375

 

  

Алианц Банк България АД


Алианц Банк България АД - София

 

Адрес:

бул. Мария Луиза № 79

София 1202

 

 

 

Тел.:

(+359 2) 9215 + в. ; 9215 404

 

 

Факс:

(+359 2) 981 9307

 

 
 

http://bank.allianz.bg

  

Банка Пиреос България АД


 

Банка Пиреос България АД - София 

 

 

Адрес:

бул. Цариградско шосе № 115 Е, сграда Е

София 1784

 

 

Тел.:

(+359 2) 8004 182; 0700 12 002

 

 

Факс:

(+359 2) 8004 362

     

www.piraeusbank.bg

  

Ти Би Ай Банк EАД


 

Ти Би Ай Банк EАД - София

 
       

 

Адрес:

ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54

София 1421

 

 

Тел.:

(+359 2) 970 24 10; 8163 900

 

 

Факс:

(+359 2) 970 24 42

 

 
 

www.tbibank.bg

  

Първа инвестиционна банка АД


Първа инвестиционна банка АД - София

 

 

Адрес:

бул. Драган Цанков № 37

София 1797

 

 

Тел.:

(+359 2) 91 001

 

 

Факс

(+359 2) 980 5033

     

www.fibank.bg

  

СИБАНК EАД


СИБАНК EАД - София

 

Адрес:

бул. Цар Борис ІІІ № 1

София 1612

 

 

Тел.:

(+359 2) 9399 111; 9399 240

 

 

Факс:

(+359 2) 981 25 26

 

 
 

www.cibank.bg

  

Креди Агрикол България ЕАД


Креди Агрикол България ЕАД - София

 

 

Адрес:

бул. Княгиня Мария Луиза № 2, ЦУМ, ет. 5

София 1000

 

 

Тел.:

(+359 2) 895 1204; 9171 717

 

 

Факс:

(+ 359 2) 895 1212; 9171 156

     

www.credit-agricole.bg

  

Българо - американска кредитна банка АД


Българо - американска кредитна

банка АД - София

 

Адрес:

ул. Славянска № 2

София 1000

 

 

Тел.:

(+359 2) 9658 358; 9658 345

 

 

Факс:

(+359 2) 944 5010

 

 
 

www.bacb.bg

  

ПроКредит Банк (България) EАД


ПроКредит Банк (България) EАД - София

 

 

Адрес:

бул. Тодор Александров № 26

София 1303

 

 

Тел.:

(+359 2) 8135 100; 8135 808

 

 

Факс:

(+359 2) 8135 109

     

www.procreditbank.bg

  

Търговска Банка Д АД


Търговска Банка Д АД - София

 

Адрес:

бул. Генерал Тотлебен № 8

София 1606

 

 

Тел.:

(+359 2) 935 7171; 464 1171

 

 

Факс:

(+359 2) 989 4848

 

 
 

www.dbank.bg

  

Корпоративна търговска банка АД


Корпоративна търговска банка АД - София

 

 

Адрес:

ул. Граф Игнатиев № 10

София 1000

 

 

Тел.:

(+359 2) 980 9362; 93 75 601

 

 

Факс:

(+359 2) 980 89 48

     

www.corpbank.bg

  

Инвестбанк АД


Инвестбанк АД - София

 

Адрес:

бул.. България № 85

София 1404

 

 

Тел.:

(+359 2) 818 6123; 818 6124

 

 

Факс:

(+359 2) 854 8199

 

 
 

www.ibank.bg

  

Централна кооперативна банка АД


Централна кооперативна банка АД - София

 

 

Адрес:

ул. Г. С. Раковски № 103

София 1000

 

 

Тел.:

(+359 2) 926 62 66

 

 

Факс:

(+359 2) 980 4386

 

 

 

www.ccbank.bg

  

Общинска банка АД


Общинска банка АД - София

 

Адрес:

ул. Врабча № 6

София 1000

 

 

Тел.:

(+359 2) 9300 111

 

 

Факс:

(+359 2) 981 51 47

 

 
 

www.municipalbank.bg

  

Българска банка за развитие АД


Българска банка за развитие АД - София

 

 

Адрес:

ул. Стефан Караджа № 10

София 1000

 

 

Тел.:

(+359 2) 9 306 333

 

 

Факс:

(+359 2) 9 306 321

 

 

 

www.bdbank.bg

  

Интернешънъл Асет Банк АД


Интернешънъл Асет Банк АД - София

 

Адрес:

бул. Тодор Александров № 81-83

София 1303

 

 

Тел.:

(+359 2) 8120 234; 9204 303

 

 

Факс:

(+359 2) 9204 201

 

 
 

www.iabank.bg

  

Тексим Банк АД


Тексим Банк АД - София

 

 

Адрес:

ул. Тодор Александров № 141

София 1309

 

 

Тел.:

(+359 2) 903 5501/ 5505

 

 

Факс:

(+359 2) 931 1207

 

 

 

www.teximbank.bg

  

Токуда Банк АД


Токуда Банк АД - София

 

Адрес:

ул. Георг Вашингтон № 21

София 1000

   

Тел.

(+359 2) 403 7900; 939 2101

   

Факс:

(+359 2) 403 7999; 981 5378

   
 

www.tcebank.com

  

IBAN BIC кодове на българските банки


Име на банка

BIC

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ

BUINBGSF

АЛФА БАНК (кл. БЪЛГАРИЯ)

CRBABGSF

БАНКА ДСК

STSABGSF

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ

PIRBBGSF

БНП ПАРИБА С.А. (кл. БЪЛГАРИЯ)

BNPABGSX

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА

BGUSBGSF

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗАРАЗВИТИЕ АД

NASBBGSF

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

валута:
BNBGBGSF
RINGS:
BNBGBGSD

ЕМПОРИКИ БАНК - БЪЛГАРИЯ

BINVBGSF

ИНВЕСТБАНК

IORTBGSF

ИНГ БАНК Н.В. - кл. СОФИЯ

INGBBGSF

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

IABGBGSF

ИШБАНК ГмбХ-кл.София КЧТ

ISBKBGSF

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

KORPBGSF

MKБ ЮНИОНБАНК

CBUNBGSF

ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

WEBKBGSF

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

UBBSBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА

SOMBBGSF

ПРОКРЕДИТ БАНК

PRCBBGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

FINVBGSF

РАЙФАЙЗЕНБАНК

RZBBBGSF

РЕГИОНАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – (кл.БЪЛГАРИЯ)

RIBRBG22

СИБАНК

BUIBBGSF

СИТИБАНК НА

CITIBGSF

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК

TTBBBG22

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – кл.СОФИЯ

TCZBBGSF

ТОКУДА БАНК

CREXBGSF

ТЪРГОВСКА БАНКА "Д"

DEMIBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCRBGSF

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

CECBBGSF

ЧПБ ТЕКСИМ

TEXIBGSF

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

BPBIBGSF

  

Избрани сайтове банки

Избрано от VipDir