« Банки

Централа на СИБАНК EАД София - адрес   телефон   факс  Централа на Обединена българска банка АД София - адрес   телефон .  Централа на ПроКредит Банк (България) EАД София - адрес  Токуда Банк АД   Токуда Банк АД София   София Токуда Банк АД   Централа на Токуда Банк АД София - адрес  Централа на Първа инвестиционна банка АД София - адрес  Централна кооперативна банка АД   Централа на Централна кооперативна банка АД София - адрес  Централа на Алианц Банк България АД София - адрес  Инвестбанк АД   Централа на Инвестбанк АД София - адрес  Интернешънъл Асет Банк АД   София Интернешънъл Асет Банк АД   банк   банк София   финанси София   Централа на Интернешънъл Асет Банк АД София - адрес  Търговска Банка Д АД   Търговска Банка Д АД София - адрес   Централа на Търговска Банка Д АД София - адрес  Банка ДСК контакти   банка десека контакти   дск телефон   десека телефони   десека банка контакти     Централа на Юробанк България АД София - адрес  Тексим Банк АД   Тексим Банк АД София   София Тексим Банк АД   Централа на Тексим Банк АД София - адрес  IBAN банки   BIC банки   кодове на българските банки   код на банка   IBAN Код на банка  Корпоративна търговска банка АД   Централа на Корпоративна търговска банка АД София - адрес  Общинска банка АД   Централа на Общинска банка АД София - адрес   Софи   София банки  

Адреси и телефони на най-големите банки в България

Първа инвестиционна банка (ПИБ)


Централа на Първа инвестиционна банка АД- София, бул. "Драган Цанков" №37

гр. София 1797
тел.: (02) 817 11 00
BIC/ SWIFT: FINVBGSF

www.fibank.bg

  

УниКредит Булбанк АД


УниКредит Булбанк АД

 София

Адрес:

пл. Света Неделя № 7

София 1000

 

 

Тел.:

(+359) 700 18 484

 

 

Факс:

(+359 2) 988 4636

 

 

 

www.bulbank.bg

  

Банка ДСК EАД - София


Банка ДСК контакти- единен телефон за връзка 0700 10 375

Разговорът от България се заплаща съгласно тарифата за обаждания към единен номер 0700, а ако извършвате обаждане от чужбина съгласно тарифния план за роуминг на съответната държава, в която се намирате.

Банка ДСК EАД - София

 

 

Адрес:

ул. Московска № 19

София 1036

 

 

Тел.:

(+359 2) 939 1220

 

 

Факс:

(+359 2) 980 6477

     

www.dskbank.bg

  

Обединена българска банка АД


Обединена българска банка АД - София

 

Адрес:

ул. Света София № 5

София 1040

 

 

Тел.:

(+359) 700 11 717

 

 

Факс:

(+359 2) 988 0822

 

 
 

www.ubb.bg

  

Пощенска банка (Юробанк България АД)


Юробанк България АД - София

 

 

Адрес:

ул. Околовръстен път № 260

София 1766

 

 

Тел.:

(+359 2) 8166 000

 

 

Факс:

(+359 2) 988 81 10

 

 

 

www.postbank.bg

  

Райфайзенбанк (България) ЕАД


Телефони за контакти с банка Райфайзенбанк (България) ЕАД 

Виваком 0700 10 000 | A1 и Теленор 1721 | от чужбина 00359 2 962 41 02

Райфайзенбанк (България) ЕАД - София

 

Адрес:

бул. Никола Вапцаров 55

София 1407

 

 

Тел.:

(+359 2) 91 985 101

 

 

Факс:

(+359 2) 943 45 28

 

 
 

www.raiffeisen.bg

  

Сосиете Женерал Експресбанк АД


Банка ДСК придоби SG Експресбанк през 2018, като фактическото сливане стана 2 години по-късно. Клиентите на бившата Експресбанк следва да ползват за контакти- единен телефон за връзка с банка ДСК 0700 10 375

 

  

Алианц Банк България АД


Алианц Банк България АД - София

 

Адрес:

бул. Мария Луиза № 79

София 1202

 

 

 

Тел.:

(+359) 70013014

 

 

Факс:

(+359 2) 981 9307

 

 
 

http://bank.allianz.bg

  

Ти Би Ай Банк EАД


 

Ти Би Ай Банк EАД - София

 
       

 

Адрес:

ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54

София 1421

 

 

Тел.:

(+359) 700 17 571

 

 

Факс:

(+359 2) 970 24 42

 

 
 

www.tbibank.bg

  

Българо - американска кредитна банка АД


Българо - американска кредитна

банка АД - София

 

Адрес:

ул. Славянска 2

София 1504

 

 

Тел.:

(+359) 700 144 88

 

 

Факс:

(+359 2) 9445 010

 

 
 

www.bacb.bg

  

ПроКредит Банк (България) EАД


ПроКредит Банк (България) EАД - София

 

 

Адрес:

бул. Тодор Александров № 26

София 1303

 

 

Тел.:

(+359) 700 17 070

 

 

Факс:

(+359 2) 8135 109

     

www.procreditbank.bg

  

Търговска Банка Д АД


Търговска Банка Д АД - София

 

Адрес:

бул. Генерал Тотлебен № 8

София 1606

 

 

Тел.:

(+359) 700 40 400

 

 

Факс:

(+359 2) 464 11 00

 

 
 

www.dbank.bg

  

Корпоративна търговска банка АД


Корпоративна търговска банка АД - София

 

 

Адрес:

ул. Граф Игнатиев № 10

София 1000

 

 

Тел.:

(+359) 700 1 8888

 

 

Факс:

(+359 2) 980 89 48

     

www.corpbank.bg

  

Инвестбанк АД


Инвестбанк АД - София

 

Адрес:

бул.. България № 85

София 1404

 

 

Тел.:

(+359 2) 854 81 99

 

 

Факс:

(+359 2) 854 8199

 

 
 

www.ibank.bg

  

Централна кооперативна банка АД


Централна кооперативна банка АД - София

 

 

Адрес:

бул. Цариградско шосе 87

София 1086

 

 

Тел.:

(+359 2) 9266 100

 

 

Факс:

(+359 2) 980 4386

 

 

 

www.ccbank.bg

  

Общинска банка АД


Общинска банка АД - София

 

Адрес:

ул. Врабча № 6

София 1000

 

 

Тел.:

(+359 2) 9300 111

(+359) 700 1 58 85

 

 

 

www.municipalbank.bg

 

 
 

  

Българска банка за развитие АД


Българска банка за развитие АД - София

 

 

Адрес:

ул. Дякон Игнатий 1

София 1000

 

 

Тел.:

(+359 2) 9 306 333

 

    www.bdbank.bg
 

 

   
  

Интернешънъл Асет Банк АД


Интернешънъл Асет Банк АД - София

 

Адрес:

бул. Тодор Александров № 81-83

София 1303

 

 

Тел.:

(+359 2) 8120 234

(+359) 800 12 422

 

 

Факс:

(+359 2) 9204 201

 

 
 

www.iabank.bg

  

Тексим Банк АД


Тексим Банк АД - София

 

 

Адрес:

ул. Тодор Александров № 117

София 1309

 

 

Тел.:

(+359 2) 903 55 00

(+359) 700 10 115

      www.teximbank.bg
 

 

   
  

Токуда Банк АД


Токуда Банк АД - София

 

Адрес:

ул. Георг Вашингтон № 21

София 1000

   

Тел.

(+359 2) 403 7900

(+359 2) 403 79 85

   

 

www.tokudabank.bg

   
   
  

IBAN BIC кодове на българските банки


Име на банка

BIC

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ

BUINBGSF

АЛФА БАНК (кл. БЪЛГАРИЯ)

CRBABGSF

БАНКА ДСК

STSABGSF

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ

PIRBBGSF

БНП ПАРИБА С.А. (кл. БЪЛГАРИЯ)

BNPABGSX

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА

BGUSBGSF

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗАРАЗВИТИЕ АД

NASBBGSF

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

валута:
BNBGBGSF
RINGS:
BNBGBGSD

ЕМПОРИКИ БАНК - БЪЛГАРИЯ

BINVBGSF

ИНВЕСТБАНК

IORTBGSF

ИНГ БАНК Н.В. - кл. СОФИЯ

INGBBGSF

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

IABGBGSF

ИШБАНК ГмбХ-кл.София КЧТ

ISBKBGSF

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

KORPBGSF

MKБ ЮНИОНБАНК

CBUNBGSF

ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

WEBKBGSF

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

UBBSBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА

SOMBBGSF

ПРОКРЕДИТ БАНК

PRCBBGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

FINVBGSF

РАЙФАЙЗЕНБАНК

RZBBBGSF

РЕГИОНАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – (кл.БЪЛГАРИЯ)

RIBRBG22

СИБАНК

BUIBBGSF

СИТИБАНК НА

CITIBGSF

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК

TTBBBG22

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – кл.СОФИЯ

TCZBBGSF

ТОКУДА БАНК

CREXBGSF

ТЪРГОВСКА БАНКА "Д"

DEMIBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCRBGSF

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

CECBBGSF

ЧПБ ТЕКСИМ

TEXIBGSF

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

BPBIBGSF

  

Избрано от VipDir