« Финанси

Финанси, банки, инвестиции, пари. 
Публикувани са законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.

Публикувани са законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2021-2023 г., която представлява мотивите към законопроекта. АСБП за периода 2021-2023 г. включва средносрочните икономически перспективи и основни допускания, фискалните цели и приоритети на правителството. Разчетите в нея отразяват тенденциите в есенната макроикономическа прогноза за развитието на националната икономика и оценките за ефекта от...

Комюнике на Европейската централна банка

По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки от еврозоната, президентът на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха единодушно да включат българския лев във Валутен механизъм II (ВМ II). В процеса на вземане на това решение бе включена Европейската комисия и бяха проведени консултации с Икономическия и финансов комитет. Централният курс на българския лев е фиксиран на 1 евро = 1.95583...

МФ изпрати на ЕК Националната програма за реформи за 2020 г. и Конвергентна програма за 2020-2023 г.

Днес Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи за 2020 г. и Конвергентната програма на Република България за 2020-2023 г., изготвени в съответствие с правилата на Пакта за стабилност и растеж на ЕС и графика на т.н. „Европейски семестър“ – инициативата за предварителна координация на икономическите политики в ЕС. Пандемията от COVID-19 и породените от нея икономическа несигурност, и невъзможност за изготвяне на реалистична средносрочна...

Владислав Горанов: Бюджетът не може да замести икономиката

„Всички мерки, които анонсираме, са свързани не с ограничаване правата на хората, а да се създаде предпоставка и невъзможност за неразпространение на заразата. Те ще важат особено и само по време на извънредното положение“. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов в предаването „Неделя 150“ по Българското национално радио. „Ние сме предприели мерки основно в две насоки – едната е да осигурим гъвкавост с допълнителната капитализация на ББР, така че с инструменти през търговските...

Владислав Горанов: Растеж е думата на 2019 г., ERM II е думата на 2020

Думата на 2019 г. е растеж – така министърът на финансите Владислав Горанов обобщи изминаваща финансова 2019 г. в обзорното предаване „Годината“ на Дарик радио. ERM II ще бъде думата на 2020 г. – прогнозира той. „Растежът се мери като съотношение на миналото и настоящето – порасна икономиката на страната, кредитният ни рейтинг, нараснаха доходите, порасна мандатът на сегашното правителство, общо взето България се движи в правилната посока и това е удовлетворяващо“, каза министър Горанов....

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 072,2 млн. лв. към ноември 2019 г.

На база на предварителни данни и оценки към ноември 2019 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1 072, 2 млн. лв. (0, 9 % от прогнозния БВП). Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 39 821, 6 млн. лв., което е 90, 8 % от годишния разчет. Спрямо ноември 2018 г. приходите по КФП нарастват с 4 012, 0 млн. лв.,...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.10.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, салдото по КФП на касова основа към месец октомври 2019 г. е положително в размер на 1 082, 5 млн. лв. (0, 9 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 216, 9 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 134, 4 млн. лева. Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към октомври 2019 г. са в размер на 36 318, 5 млн. лв. или 82, 8 % от годишните...

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за октомври

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на октомври 2019 г. възлиза на 11 981, 4 млн. евро. Вътрешните задължения са 2 973, 4 млн. евро, а външните  9 008, 0 млн. евро. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 19, 8 %, като делът на вътрешния дълг е 4, 9 %, а на външния дълг – 14, 9 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.09.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец септември 2019 г. е положително в размер на 1 264, 5 млн. лв. (1, 1 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 205, 7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 58, 8 млн. лева. Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към септември 2019 г. са в размер на 32 797, 9 млн. лв. или 74, 8 % от годишните разчети....

Избрани сайтове

  • СЕФИТА - Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”. Информация за водещи експерти и вещи лица по съдебни и съдебно-следствени финансово-иконом ...

  • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на ...

  • Лукс Ремонт БГ- луксозни вътрешни ремонти Цялостни луксозни ремонти на апартаменти, къщи и баня. Боядисван

  • Крици и Ко- рекламни кутии и шоколадови подаръци Рекламни шоколадови подаръци и кутии

  • Олимпия- международен транспорт на течни товари Транспорт на течни товари в България и Европа. Неопасни и опасни

  • Поликарбонат Поликарбонат, Поликарбонатни плоскости

  • PVC и алуминиева дограма, врати и ETALBOND от Чех-Пласт Чех-Пласт сертифициран производител на дограма и оторизиран Reha

  • Избрано от VipDir