« Финанси

Финанси, банки, инвестиции, пари. 
През ноември 2023 г. приходите изпревариха разходите и бюджетният дефицит падна до 0,6% от БВП


На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към ноември 2023 г. да бъде дефицит в размер на около 1, 0 млрд. лв. или 0, 6% от прогнозния БВП, при планиран в разчетите към ЗДБРБ за 2023 г. дефицит за годината в размер на 2, 5% от прогнозния БВП. На месечна база за ноември се отчита подобрение на бюджетното салдо, като приходите за месеца превишават разходите с около 400 млн. лв. Подобрението на бюджетната позиция през ноември се...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.10.2023 г.


На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на октомври 2023 г. е отрицателно в размер на 1 440, 2 млн. лв. (0, 8% от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 271, 3 млн. лв. и по европейските средства в размер на 168, 9 млн. лева. Приходите, помощите и даренията по КФП към октомври 2023 г. са в размер на 53 439, 9...

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за октомври 2023 г.


Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на октомври 2023 г. възлиза на 37 164, 1 млн. лева, като бележи намаление със 7, 6 млн. лв. спрямо края на септември 2023 г. Вътрешните задължения са 10 768, 5 млн. лева, а външните 26 395, 7 млн. лева. Съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] запазва своето ниво от 19, 4%, като делът на вътрешния дълг е 5, 6%, а на външния дълг – 13, 8%. В структурата на дълга на подсектора за...

S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на България


Международната рейтингова агенция S& P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на страната ни до положителна от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2'. Положителната перспектива отразява мнението на рейтинговата агенция, че има вероятност, поне едно към три, България да се присъедини към еврозоната през следващите 24 месеца. Управляващата коалиция, сформирана през юни, представлява първото стабилно...

Европейската комисия публикува Доклад по Механизма за ранно предупреждение и Годишна стратегия за устойчив растеж за 2024 г.


На 21 ноември Европейската комисия (ЕК) публикува Годишна стратегия за устойчив растеж за 2024 г. (ГСУР) и Доклада по механизма за ранно предупреждение. С двата документа стартира поредният цикъл на Европейския семестър за 2024 г., чийто фокус е представен в ГСУР. В документа се посочва дневният ред на социално-икономическата политика на ЕС, като се взема предвид променящата се макроикономическа, социална и геополитическа среда. Отново се следва структуриран подход, основан на четирите...

Министърът на финансите Асен Василев получи уверение в подкрепата на ЕК и ЕЦБ за приемане на България в еврозоната


Министърът на финансите Асен Василев участва днес в редовното месечно заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе в Брюксел. Министрите обмениха мнения по икономическите последици от руската агресия срещу Украйна. България твърдо подкрепя оказването на финансова и икономическа подкрепа, която трябва да бъде обвързана с осъществяването на конкретни реформи от нашите украински партньори, което ще подпомогне и процеса на евроинтеграция на страната....

Република България успешно емитира еврооблигации с общ обем от 2,3 млрд. евро


На 6 ноември, понеделник, Република България успешно пласира на международните капиталови пазари двоен транш облигации със съвкупен обем от 2, 3 млрд. евро, включващи 7, 5-годишен транш от 1, 3 млрд. евро и 12, 5-годишен транш от 1 млрд. евро. След настъпилото успокояване на финансовите пазари, предхождано от няколкоседмична нестабилност, Министерството на финансите се възползва от създалата се положителна среда, в следствие на публикуваните данни за заетостта в САЩ (non-farm payrolls) и...

Необходима е промяна в модела за финансиране на регионалните културни институции за по-добри резултати, показва анализ на МФ


Няма зависимост между размера на финансирането и активността на работа на отделните регионални културни институти в страната. Налага се промяна в подхода за финансиране, като поетапно, с участието на Министерството на културата и местната власт, да се създадат механизми за въвеждане на елементи, отчитащи дейностите и полезността на този тип институции за потребителите и обществото. Това е заключението от анализ, направен от Министерството на финансите. В него е обобщена дейността на 3262...

Министърът на финансите Асен Василев се срещна с представители на американския бизнес


„Българското правителство си е поставило като основни цели приемането на страната ни в Шенгенското пространство и влизането в еврозоната и Организацията на икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)“. Това заяви министърът на финансите Асен Василев на среща с делегация от водещи американски компании, в която участва и посланикът на САЩ в България Кенет Мертен. Членовете на делегацията са представители на компании в сферата на отбраната, здравеопазването, киберсигурността, енергетиката,...

МФ очаква дефицит в размер на 0,8% от БВП по консолидираната фискална програма към края на октомври 2023 г.


На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към октомври 2023 г. да бъде дефицит в размер на около 1, 4 млрд. лв. или 0, 8% от прогнозния БВП, при планиран в разчетите към ЗДБРБ за 2023 г. дефицит за годината в размер на 4, 6 млрд. лв. Очаква се в оставащите месеци до края на годината бюджетното салдо да достигне планирания дефицит от 2, 5% от БВП. Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите, помощите...

Избрани сайтове

  • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на акции на дялове на ДФ Селект Дивидент, ДФ Селект Регионал, ДФ Селект Баланс и ДФ Селект Облигации. Select Asset Management

  • СЕФИТА - Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”. Информация за водещи експерти и вещи лица по съдебни и съдебно-следствени финансово-икономически, банкови, данъчни и счетоводни, митнически, технически, оценителни, строителни експертизи, анализи и оценки.

  • Актуално

  • Наличностите на тела за календари на склад в Максофт Наличности Календари

  • Usb flash памет WASHINGTON Usb WASHINGTON

  • Червени календари Класик 3 тела червен календар Класик

  • Динко Хоркаш стана футболист №1 на годината на Локомотив (Пд) (Снимки) ... наградите в проведено днес в Дома на културата Борис ... Специална награда имаше и за фенската организация GMU, която празнува тази година 25 години. ...

  • Мъжкото здраве: Защо мъжете трудно посещават лекарския кабинет? Мъжкото здраве: Защо мъжете трудно посещават лекарския кабинет?btv.bg ...

  • Синдикат & Образование& иска ново увеличение на учителските заплати Синдикат & Образование& иска ново увеличение на учителските заплатиactualno.com ...

  • Избрано от VipDir