« Финанси

Финанси, банки, инвестиции, пари. 
Владислав Горанов: Бюджетът не може да замести икономиката

„Всички мерки, които анонсираме, са свързани не с ограничаване правата на хората, а да се създаде предпоставка и невъзможност за неразпространение на заразата. Те ще важат особено и само по време на извънредното положение“. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов в предаването „Неделя 150“ по Българското национално радио. „Ние сме предприели мерки основно в две насоки – едната е да осигурим гъвкавост с допълнителната капитализация на ББР, така че с инструменти през търговските...

Владислав Горанов: Растеж е думата на 2019 г., ERM II е думата на 2020

Думата на 2019 г. е растеж – така министърът на финансите Владислав Горанов обобщи изминаваща финансова 2019 г. в обзорното предаване „Годината“ на Дарик радио. ERM II ще бъде думата на 2020 г. – прогнозира той. „Растежът се мери като съотношение на миналото и настоящето – порасна икономиката на страната, кредитният ни рейтинг, нараснаха доходите, порасна мандатът на сегашното правителство, общо взето България се движи в правилната посока и това е удовлетворяващо“, каза министър Горанов....

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 072,2 млн. лв. към ноември 2019 г.

На база на предварителни данни и оценки към ноември 2019 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1 072, 2 млн. лв. (0, 9 % от прогнозния БВП). Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 39 821, 6 млн. лв., което е 90, 8 % от годишния разчет. Спрямо ноември 2018 г. приходите по КФП нарастват с 4 012, 0 млн. лв.,...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.10.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, салдото по КФП на касова основа към месец октомври 2019 г. е положително в размер на 1 082, 5 млн. лв. (0, 9 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 216, 9 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 134, 4 млн. лева. Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към октомври 2019 г. са в размер на 36 318, 5 млн. лв. или 82, 8 % от годишните...

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за октомври

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на октомври 2019 г. възлиза на 11 981, 4 млн. евро. Вътрешните задължения са 2 973, 4 млн. евро, а външните  9 008, 0 млн. евро. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 19, 8 %, като делът на вътрешния дълг е 4, 9 %, а на външния дълг – 14, 9 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.09.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец септември 2019 г. е положително в размер на 1 264, 5 млн. лв. (1, 1 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 205, 7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 58, 8 млн. лева. Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към септември 2019 г. са в размер на 32 797, 9 млн. лв. или 74, 8 % от годишните разчети....

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за септември

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на септември 2019 г. възлиза на 11 956, 7 млн. евро. Вътрешните задължения са 2 934, 7 млн. евро, а външните  9 022, 0 млн. евро. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 19, 7 %, като делът на вътрешния дълг е 4, 8 %, а на външния дълг – 14, 9 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения...

Публикувани са законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.

Публикувани са законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2020 година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2020-2022 година, която представлява мотивите към законопроекта. В актуализираната бюджетна прогноза са представени средносрочните икономически перспективи и приоритети на правителството, както и основните параметри на бюджетната рамка за следващата година. Запазва се въведеният с АСБП за периода 2019-2021 г. нов подход за включване в...

Покана към инвестиционната и академичната общност за присъединяване към Форум на високо ниво за развитие на Съюза на капиталовите пазари

Министерството на финансите информира инвестиционната и академичната общност в България, че Европейската комисия обяви покана за изразяване на интерес към заинтересованите лица за присъединяване към Форум на високо ниво (High-level Forum) за Съюз на капиталовите пазари (Capital Markets Union). Предвидено е Форумът да бъде експертна група, съставена от високо квалифицирани представители на финансовия сектор, както и международно признати експерти и учени, които ще се занимават с работата по...

Публикувана е есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите

Публикувана е Есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за периода 2019-2022 г. Документа можете да видите тук.

Избрани сайтове

  • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на ...

  • Олимпия- международен транспорт на течни товари Транспорт на течни товари в България и Европа. Неопасни и опасни

  • Поликарбонат Поликарбонат, Поликарбонатни плоскости

  • Фото и видео услуги Стимани Вижън- фото и видео заснемане на сватби, рождени дни, аб

  • PVC и алуминиева дограма, врати и ETALBOND от Чех-Пласт Чех-Пласт сертифициран производител на дограма и оторизиран Reha

  • Избрано от VipDir