« Финанси

Финанси, банки, инвестиции, пари. 
МФ очаква дефицит в размер на 610 млн. лв. по консолидираната фискална програма към края на ноември 2022 г.


На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на месечна база за ноември да бъде дефицит в размер на 610 млн. лв. С натрупване за изминалите единадесет месеца на годината дефицитът по КФП се очаква да бъде в размер на около 605 млн. лв. (0, 4 % от прогнозния БВП).  При анализа на данните за ноември следва да се има предвид, че през месеца постъпват значителни приходи от корпоративен данък, свързани с крайния срок за внасяне на...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.10.2022 г.


На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за октомври се отчита значително превишение на разходите над приходите по КФП за месеца, като дефицитът на месечна база възлиза на 981, 4 млн. лв. Причините за превишението на разходите над приходите са по-високите разходи в съответствие с годишните разчети, както и по-големия размер на възстановения данъчен кредит към бизнеса по ЗДДС. През октомври се наблюдава нарастване на...

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за октомври 2022 г.


Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на октомври 2022 г. възлиза на 36 307, 1 млн. лева, като бележи увеличение с 464, 8 млн. лв. спрямо края на септември 2022 г. Вътрешните задължения са 11 121, 9 млн. лева, а външните 25 185, 2 млн. лева. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 22, 5 %, като делът на вътрешния дълг е 6, 9 %, а на външния дълг – 15, 6 %. В структурата на дълга на...

Министър Велкова участва в заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси в Брюксел


Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) проведе днес редовното си заседание в Брюксел. Финансовите министри на 27–те обсъдиха икономическите и финансови последици от войната в Украйна, изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост, годишния доклад на Европейския фискален съвет и приетия през август т. г. в САЩ Закон за намаляване на инфлацията. Фокус на дискусията на министрите беше допълнителното фискално бреме, което войната в Украйна и нейните последици...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.09.2022 г.


На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа към септември 2022 г. е положително в размер на 989, 2 млн. лв. (0, 6 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 468, 5 млн. лв. и по европейските средства в размер на 520, 7 млн. лева. На месечна база за септември се отчита дефицит в размер на 712, 3 млн. лева. Приходите,...

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 055 млн. лв. към края на септември 2022 г.


На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към септември 2022 г. да бъде положително в размер на 1 055 млн. лв. (0, 7 % от прогнозния БВП). На месечна база за септември се очаква дефицит в размер на 646 млн. лева. Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 44 996 млн. лв. (75, 4 % от годишния разчет) и нарастват със 7...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.08.2022 г.


На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа към август 2022 г. е положително в размер на 1 701, 4 млн. лв. (1, 1 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 043, 7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 657, 8 млн. лева. Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2022 г. са в размер на 39 304, 9 млн....

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за август 2022 г.


Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на август 2022 г. възлиза на 31 172, 1 млн. лева, като бележи намаление с 26, 0 млн. лв. спрямо края на юли 2022 г. Вътрешните задължения са 10 321, 2 млн. лева, а външните 20 850, 9 млн. лева.    В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 20, 7 %, като делът на вътрешния дълг е 6, 9 %, а на външния дълг – 13, 9 %. В структурата на дълга на подсектора...

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика


Месечният обзор за развитието на българската икономика е публикуван. Представена е динамиката на основните макроикономически показатели, с данни публикувани до 17 август 2022 г.  Целия анализ може да видите тук.

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 650 млн. лв. към края на август 2022 г.


На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към август 2022 г. да бъде положително в размер на 1 650 млн. лв. (1, 1 % от прогнозния БВП). Формирането на текущо превишение на приходите над разходите към август е традиционно за последните пет години и се дължи основно на изместване на голяма част от плащанията по планираните разходи за годината в последното тримесечие, което води до по-нисък размер на извършените до момента...

Избрани сайтове

  • СЕФИТА - Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”. Информация за водещи експерти и вещи лица по съдебни и съдебно-следствени финансово-икономически, банкови, данъчни и счетоводни, митнически, технически, оценителни, строителни експертизи, анализи и оценки.

  • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на акции на дялове на ДФ Селект Дивидент, ДФ Селект Регионал, ДФ Селект Баланс и ДФ Селект Облигации. Select Asset Management

  • Актуално

  • фотозаснемане на детско парти Детско парти - цени

  • Фотография София, Пловдив Фотозаснемане

  • Сватбен фотограф и видеооператор - пакетни цени за фото и видео Фото и видео

  • Евростат: Българките раждат първото си дете най-рано - Здраве Евростат: Българките раждат първото си дете най-рано - Здравеoffnews.bg

  • Поликарбонат 6 мм Възползвайте се от нашата промоция валидна до 31.03.2023 г. на поликарбонатни плоскости: Поликарбонатни плоскости, дебелина 6 мм, двуслойни, цвят бронз - 9, 80 лв./кв.м без ДДС, франко наш склад Стандартни размери на поликарбонатните плоскости: 2, 10 м х 6, 00 м - 148.18 лв./бр. с ДДС 2. Четирислоен поликарбонат на цената на двуслоен! За количества - дължина до 12м. РС 6-4, цвят опал - 12, 60 лв./кв.м. без ДДС, франко наш склад Стандартни размери на поликарбонатните плоскости: 1, 05 м х 6, 00...

  • Google Search Updates: About This Author, Diverse Views, + More Google Search Updates: About This Author, Diverse Views, + Moresearchenginejournal.com

  • Избрано от VipDir