« Българското посолство в Букурещ Румъния

Българското посолство в Румъния. Румъния-Българското посолство. Адрес, тел, координати...

Rоumania-bulgaria-embassy

 

Българско посолство в Румъния

ROUMANIA, BUCHAREST, SEKTOR I 
Strada Rabat No. 5, sec. 1 
Tel: (0040 21) 230-21-50, 230-21-59 
Fax: (0040 21) 230-76-54 
e-mail: [email protected]

Избрани сайтове посолство

Избрано от VipDir