« Кодекс на труда

КТ   Възникване на трудово правоотношение   изменение на трудово правоотношение   възникване и изменение на трудово правоотношение  трудова дисциплина   вътрешен ред   правила   трудова дисциплина   дисциплинарни наказания  прекратяване на трудов договор   уволнение   прекратяване на договор   прекратяване с предизвестие   прекратяване без предизвестие   предизвестие   отзоваване   чл. 326   чл 327   чл. 328   прекратяване на   отговорност по кт   кодекс на труда  професионална квалификация   квалификация   професионално развитие   задължения на работодателя за квалификация  трудова книжка   стаж   трудов стаж      колективен трудов договор   преговаряне   отраслово равнище   браншово равнище   отрасли   браншове   представителни организации   колективни трудови договори  работно време   почивки   работно време по кт   почивки по кт   почивки по кодекс на труда   работно време по кодекс на труда  кодекс на труда   трудов колектив   кт глава II   КТ глава 2  закрила   закрила на работници   закрила на служители   синдикални организации   синдикални организации кт  Имуществена отговорност   обезщетения   отговорност по кодекса на труда   отговорност по кт   обезщетения по кт   обезщетения по кодекса на труда  заплата   удръжки   извънреден труд   възнаграждение   заплащане   трудово възнаграждение   допълнително трудово възнаграждение   възнаграждение за работа   работа на официални празници   заплата за работа  задължения на работодателя   задължения на работника   задължения на служителя   задължения по кт   задължения по кодекса на труда  прекратяване на трудов договор от работодателя   прекратяване на трудов договор от служител   прекратяване на трудов договор с предизвестие  Кодекс на труда   KT Глава I   тристранно сътрудничество   Сдружаване на работници   сдружаване на работодатели   общо събрание   участие в управлението   права   признаване на трудови права придобити в ч  трудови спорове   възстановяване на работа  условия на труда   здравословни условия на труд   безопасни условия на труд  

Кодекс на труда В сила от 01.01.1987 г.

Избрано от VipDir