« Прекратяване на Трудов Договор поради явяване на бременна работничка или трудоустроен

Прекратяване на Трудов Договор поради явяване на бременна работничка или трудоустроен за заемане на съответна длъжност.

Според чл. 325 т 6 от КТ: „когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме”

Счита се, че лице заемащо длъжност определена за заемане от бременна работничка или трудоустроен, е било информирано, при постъпването си, че заема такава длъжност и договора му може да бъде прекратен, без предизвестие, при явяването на работник / служител, който има право да я заеме.

В този случай работодателя е длъжен да издаде заповед за прекратяване на ТД на основание чл.325 т.6 от КТ и да я съхранява в досието на лицето.

 

Избрано от VipDir