« Раздел II. Устройване на работа на младите специалисти

Раздел II.

Устройване на работа на младите специалисти (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)


   

Грижи на държавата и предприятията за устройване на работа на младите специалисти 

Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Сключване на договори за работа след завършване на обучението 

Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Отговорност при неизпълнение на договора

Чл. 79. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Устройване на работа на млади специалисти, несключили договор за работа след завършване на обучението

Чл. 80. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Постъпване на работа по общия ред

Чл. 81. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Други задължения за устройване на работа на млади специалисти 

Чл. 82. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)


курсове маникюр

курсове маникюр - професионално обучение и сертификат за работа  курсове маникюр  www.davitoz.org повече »  

Избрано от VipDir