« Свободно предоставяне на услуги от туроператор и/или туристически агент

е налице, когато лице, което има правото да упражнява туроператорска и/или туристическа агентска дейност по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, ще извършва тази дейност временно или еднократно без
установяване на територията на Република България.

Избрани сайтове и/или

Актуално и/или

  • Генератори ELA и AWN за оранжерии ОРАНЖЕРИИ

  • ЗЕМЕДЕЛИЕ

  • Системи за дезинфекция на хотели и басейни ХОТЕЛИ, БАСЕЙНИ

  • Избрано от VipDir