« Национален курорт

селищно образувание с национално значение, определено за такова с решение на Министерския съвет, което задоволява възникнали курортни нужди с национално значение, и може да е разположен на територията на една или повече общини.

Избрани сайтове значение

Най-актуални страници значение

  • Създаване на фирмена фейсбук страница Създаване на фейсбук страница

  • Д-р Олесия Велинова - Дерматолог Олесия Велинова

  • Какво е календар и видове календари? Календари

  • Избрано от VipDir