« Туристическа дестинация

регламентирана съвкупност от икономически, социални и културно-екологични дейности, осъществявани в туристически обекти с
реални граници, с цел създаване, реализация и потребление на стоки и услуги, формиращи атрактивността на туристическия продукт (пакет) с устойчива конкурентоспособност и ефективност.

Избрани сайтове дейности

Най-актуални страници дейности

  • БК ТРАНС ООД АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - В СЕКЦИЯ ИНФО.

  • Какво представлява стандартът БДС EN ISO 17100 от 2015г? ЕС стандарти за ПРЕВОДИ и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

  • Какво е стандарт? Стандарт и стандартизация

  • Избрано от VipDir