« Местно туристическо сдружение

сдружение, което се създава за развитие и реклама на туризма на територията на една община и обединява лица, извършващи
туристическа дейност или предоставящи допълнителни туристически услуги, както и други лица, желаещи да допринесат за развитието на туризма на съответната територия.

Избрано от VipDir