« Снежен парк

представлява обособена зона за практикуване на ски и сноуборд свободен стил. Същият е изграден от различни уреди, направени от сняг и други материали, подредени в зони с различна конфигурация и степен на трудност. Осигурява сигурност и безопасност на практикуващите.

Избрани сайтове Осигурява

Най-актуални страници Осигурява

  • Кои и какви са най-важните два показателя в хидроизолацията? Хидроизолация показатели

  • За нас

  • Трафик SEO оптимизация на фирмени сайтове и малки електронни магазини Трафик SEO Е-Основен Плюс

  • Избрано от VipDir