« Планински водач

лице, вписано в Националния туристически регистър за упражняване на професията "планински водач", което води и придружава туристи в планинска и природна среда, като по време на осъществяването на избрания маршрут се грижи за сигурността на туристите и им дава информация за природно-географските особености и за забележителностите по него

Избрани сайтове което

Най-актуални страници което

  • Рекламни тениски с печат на надписи на едро Тениски

  • Бъфове (бандана) с цветен печат | Бандани за реклама Бандани | бъфове

  • Органичен трафик линк билдинг (3 в 1) Органичен линк билдинг

  • Избрано от VipDir