« Регионално туристическо сдружение

сдружение, което се създава за развитие на туризма на територията на две и повече съседни общини и обединява
местни туристически сдружения, както и други организации, желаещи да допринесат заразвитието на туризма на съответната  територия.

Избрано от VipDir