« Турист

турист според закона за туризма в България е посетител, чийто престой е най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената дестинация и целта на посещението е туризъм, отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, посещения на роднини и приятели, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие.

Кой не е турист според Закона за туризма в България

Не са туристи:
а) хора, пътуващи по политически причини, бежанци;
б) хора, пътуващи по политически/професионални причини - мигранти, членове
на въоръжените сили, дипломати, персонал от посолствата;
в) хора, пътуващи по политически/професионални причини - погранични
работници, сезонни работници, куриери;
г) хора, изпратени в чужбина от своята компания или от своето правителство
като място на работа;
д) транзитно преминаващи хора и перманентни имигранти.

Избрано от VipDir