« Изходящ туризъм

пътувания на лица, постоянно пребиваващи в страната, извън нея.

Избрано от VipDir