« Обитавано жилище

жилището, в което лицето, извършващо хотелиерство, живее и то е неговият настоящ адрес по адресна регистрация.

Избрани сайтове лицето

Избрано от VipDir