« Туристически район

природно-социална система с устойчива йерархична пространствена структура (кластери) и граници, с висока степен на концентрация на ресурси и материална база, в която се реализират конкурентоспособни, ефективни и ефикасни туристически политики.


Община Кричим

Последните новини, крими новини, полезна и важна информация от и за Община район Кричим  Община Кричим  www.pbnovini.com повече »  


Община Брезово

Последните новини, крими новини, полезна и важна информация от и за Община район Брезово!  Община Брезово  www.pbnovini.com повече »  


Община Марица

Последните новини, крими новини, полезна и важна информация от и за Община - район Марица!  Община Марица  www.pbnovini.com повече »  

Избрано от VipDir