« Платформи за електронна търговия

Най-популярните платформи за електрона търговия с акции.  

 

Trader.Bg


Trader.bg е с нов собственик от лятото на 2011 година. Предишния собственик на платформата беше компанията Евър АД- инвестиционният посредник с най-голяма печалба за 2011 година, а именно 224млн лева.

  
повече »

Избрано от VipDir