« Елана

Елана е един от най-големите небанкови финансови институции в България.  Елана основава един от първите инвестиционни посредници в България. Елана е основател и на първия фонд за инвестиции в земеделска земя.

Юридически компанията е разделена на две структури: ЕЛАНА Финансов Холдинг ЕАД, който управлява финансовите услуги на групата, и ЕЛАНА Холдинг АД, който управлява бизнеса в областта на възобновяемите енергийни източници

Телефони на Елана

Телефоните на Елана са


Централен офис ЕЛАНА - София
София 1756
Софарма Бизнес Тауърс, ул.“Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/
Кула Б, ет. 12-13
Телефони: (02) 810 00 00, 810 00 70, 810 00 60
Факс: (02) 958 15 23

  
Работа в Елана

работа в Елана, коментари за Елана работодател

  

Избрани сайтове Елана

Най-актуални страници Елана

  • Елда в мляко

  • Drink & Drive - Get Drive Начало

  • Печат върху керамика - Ceramic printing повече » ...

  • Избрано от VipDir