« Ситибанк Европа АД

Ситибанк Европа АД - клон България - град София

 

 

Адрес:

бул. Княгиня Мария Луиза № 2, ЦУМ

Бизнес център, ет. 5

София 1000

 

 

Тел.

(+359 2) 9175 100; 9175 101

 

 

Факс:

(+359 2) 981 9914; 981 9588

 

 

 

www.citibank.com/bulgaria

Избрано от VipDir