« Сосиете Женерал Експресбанк АД

Банка ДСК придоби SG Експресбанк през 2018, като фактическото сливане стана 2 години по-късно. Клиентите на бившата Експресбанк следва да ползват за контакти- единен телефон за връзка с банка ДСК 0700 10 375

 

Избрано от VipDir