« Първа финансово брокерска къща

Първа финансово брокерска къща е водещ инвестиоционен посредник, лидер по обороти на българска фондова борса и компания която предлага първокласни анализи на финансовите пазари.

 

телефони на Първа финансово боркерска къща

 Телефони на Първа Финансова Брокерска Къща

Адрес: гр. София, 1408, ул. Енос 2, ет. 5

Tel:+ 359 (2) 460 64 00

Fax:+ 359 (2) 460 64 01

 

Инвестиционно Посредничество

Tel: + 359 (2) 460 64 24

 

Корпоративни Финанси

Tel: + 359 (2) 460 64 15

 

Анализи

Tel: + 359 (2) 460 64 21

 

  
Работа в Първа финансово брокерска къща

Работа в първа финансово брокерска къща. Коментари за първа финансово брокерска къща работодател.

  

Избрани сайтове Първа

Избрано от VipDir