« Чл. 76.

(1) За туристическа услуга, която не е част от организирано туристическо пътуване с обща цена, туристическият агент издава резервационна бланка. Бланката се издава след сключване на договора между туристическия агент и доставчика на съответната туристическа услуга.

 

 (2) Резервационната бланка се издава в три екземпляра, освен когато е във вид на електронен документ.

 

 (3) Резервационната бланка съдържа следните задължителни реквизити:

 

  1. номер и дата на издаването;

 

  1. фирма и номер на удостоверението за регистрация на туристическия агент;

 

  1. имена на туристите;

 

  1. вида на основната или на допълнителната туристическа услуга;

 

  1. дата за изпълнение на услугата;

 

  1. име и подпис на служителя и печат на издателя - не се отнася за електронните резервационни бланки, като в този случай се изписва само името на служителя.

 

 (4) Изискванията по чл. 75 се прилагат и за издаването на електронна резервационна бланка.

Избрано от VipDir