« Чл. 74.

(1) Туристическият ваучер може да се предоставя на туриста и от туристически агент само от името и за сметка на регистриран туроператор.

 

 (2) Туристическият агент няма право да издава собствен туристически ваучер.

Избрано от VipDir