« Чл. 71.

При извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност туроператорът и/или туристическият агент сключва договори със:

 

  1. лица, удостоверили правото си да извършват туроператорска и/или туристическа агентска дейност по съответното национално законодателство;

 

  1. лица, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в категоризирани туристически обекти, отговарящи на изискванията на съответното национално законодателство;

 

  1. лица, предоставящи туристически услуги в сертифицирани по този закон туристически обекти;

 

  1. лицензирани застрахователи;

 

  1. лицензирани превозвачи по съответното национално законодателство;

 

  1. екскурзоводи, планински водачи, ски учители и други лица, предлагащи допълнителни туристически услуги, удостоверили правото си да извършват съответния вид дейност.

Избрано от VipDir