« Чл. 64.

Изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност, се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Избрани сайтове дейност

Най-актуални страници дейност

  • Какво е архитектура? Архитектура

  • Хидроизолация и хидроизолационни материали - геотекстил Геотекстил

  • БК ТРАНС ООД АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - В СЕКЦИЯ ИНФО.

  • Избрано от VipDir